Advies, Inligting en Meer

Versameling van artikels en ander goed wat ek oor die jare geskryf het

Kopiereg

Category: Legal

Date: 2017-06-10

Likes: 333

Sommige of al die materiaal op hierdie website mag beskerm wees onder kopiereg wetgewing.. Geen deel hiervan mag gekopieer, herproduseer or versprei word op enige manier

Legal  


Sommige of al die materiaal op hierdie website mag beskerm wees onder kopiereg wetgewing.

Geen deel hiervan mag gekopieer, herproduseer or versprei word op enige manier hoegenaamd sonder die uitdruklike toestemming van die kopiereg houers nie.

All ander produkte of besigheidsname hierin is die handelsname van die onderskeie eienaars.

Gebruik van webwerf inligting

Behalwe as andersins aangedui mag jy inligting op die website druk, kopieer of versprei onderhewig aan die volgende terme en voorwaardes.

1. Die inligting mag uitsluitlik gebruik word vir inligting, persoonlike en nie-kommersiele doeleindes.

2. Enige kopy van die inligting of gedeelte daarvan moet die toepaslike kopiereg nota insluit.

3. Die inligting mag nie verander word op enige manier nie en;

4. 'n Skakel na die oorspronklike inligting op hierdie webwerf moet onder aan sodanige inligting vertoon word.

Alle regte voorbehouLegal Kategorie

https://www.coetzee.biz/information/650/kopiereg
Sommige of al die materiaal op hierdie website mag beskerm wees onder kopiereg wetgewing.. Geen deel hiervan mag gekopieer, herproduseer or versprei word op enige manier